Direct contact

06 - 253 315 78

Onderhoud schilderwerk

Waarom

Onderhoud aan schilderwerk?

Goed onderhoud is het behoud van uw woningbezit.

Tijdig investeren in schilderwerk en andere onderhouds-en reparatiewerkzaamheden zorgt ervoor dat uw woningbezit zijn waarde behoud en dat u niet voor plotselinge, kostbare verrassingen komt te staan. Denk aan de vervanging van bijvoorbeeld kozijnen, ramen en deuren.

Echter, goed onderhoud vergt veel tijd, aandacht en investeringen, plus de benodigde hoeveelheid kennis van zowel de markt als de materie. Wanneer is onderhoud écht noodzakelijk?

Wanneer

Is schilderwerk onderhoud nodig?

Onderhoud is nodig om uw bezit in een goede conditie te houden.

De vraag daarbij komt al snel naar boven: wanneer moeten we onderhoud plegen, wat moeten we onderhouden en op welke wijze?

Veelal wordt onderhoud gezien als een noodzakelijk kwaad en wordt het onderhoud zo lang mogelijk uitgesteld, met het oogmerk om kosten te besparen.

Niets is echter minder waar, uitgesteld of achterstallig onderhoud vraagt veelal om een grotere investering. Wanneer houten gevelelementen niet op tijd worden onderhouden kunnen deze worden aangetast door houtrot. Het herstellen of zelfs vervangen van deze elementen vraagt een grotere investering.

Tijdig onderhoud is dus een must.

thomas-schilderwerken-vakmanschap
Kwaliteit

Resultaatgericht onderhoud schilderwerk

Aandacht voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.

De bouwbranche is anders gaan denken over het onderhoud van onroerend goed. Niet zozeer omdat bouwmaterialen en verfsystemen evolueren, maar omdat de markt erom vraagt.

De waarde van onroerend goed is gestegen, waardoor er anders wordt gekeken naar de prijs-prestatieverhouding van een investering. Daarnaast spelen milieueisen een rol, zoals energiereductie en afvalzorg.

Onderhoud is niet langer een sluitpost op een exploitatiebudget, maar een opbrengstfactor voor bezitters en beheerders van onroerend goed.

Systematiek

Doelgericht onderhoud schilderwerk

Thomas Schilderwerken reikt de systematiek en kennis aan voor een grondige inventarisatie en betrouwbare analyse van alle bouwdelen en elementen.

Daarbij is onderhoud niet een doel op zich. Onderhoud dient juist tot het minimum te worden beperkt, gezien het programma van eisen van de opdrachtgever.

Naast een plan van aanpak, effectieve hulpmiddelen en gestructureerde informatie, is onderhoud ook een kwestie van teamwork. Niet alleen in de uitvoering, maar ook in de adviesfase. Onze adviseur is daarbij een belangrijke schakel.

Wilt u meer weten neem dan contact op met Thomas van Thomas Schilderwerken.